Slootonderhoud met kleine kraan

Slootonderhoud met kleine kraan.

U bent verplicht om één keer per jaar uw sloten te onderhouden en schoon te maken voor de schouwplicht. Is er geen ruimte voor een grote kraan, Snoek Heiwerken beschikt over een kleine kraan. Voor slootonderhoud met kleine kraan bent u bij ons dus aan het juiste adres.

Sloten moeten voor de aan- en afvoer van water in een goede staat zijn. Sommige sloten worden gebruikt om in droge tijden water aan te voeren naar ons gebied. Voor de aan- en afvoer van water is in de zomer het kort houden van de begroeiing in de sloot belangrijk. Als dit niet gebeurt, slibben de sloten dicht. Dat kan leiden tot wateroverlast, ook is het slecht voor de flora en fauna in en rondom het water. In de zomer kan verslibbing bijvoorbeeld leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Voor goed waterbeheer is het dus van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen goed en op de juiste manier worden onderhouden.

 

Top